В курса за растителна защита, ще се запознаем със Закона за защита на растенията, Опасностите и рисковете, свързани с продуктите за растителна защита, както и методите за тяхното идентифициране и контрол.