Документация за записване и протичане на курса

 1. Изтеглете  заявлението за записване в курса, и попълнете полетата маркирани в жълто. Тези данни са ни нужни:
  -За удостоверението, което ще Ви издадем;
  -За издаване на фактура;
  -За адрес за кореспонденция, на който да Ви изпратим документите.
 2. Изпратете ни файла след като сте го попълнили коректно на email адрес contacts@esperansa09.com.
 3. Прочетете внимателно темите.
 4. Курса включва 14 теми, като броя учебни часове за цялото обучение е 30 учебни часа.
 5. Обучението протича в рамките на  3 дни Х 10 учебни часа на ден.Платформата за дистанционно обучение ще бъде достъпна с Вашия код  4 дни от създаването му, като на 4-тия ден решавате изпитен тест.
 6. През този период можете да прочетете темите, които ще са ви в ползва по време на вашата професионална реализация.
 7. След като приключите с учебната част, Вие трябва да решите теста поставен под нея, имате право само на 1 опит.За указания и помощ към възникналите въпроси, моля позвънете на посочените телефони: 0889499918 -  д-р инж. Дудушки, и 0889979713 - управител Илона Русева или офис мениджър  Виолета Русева - 0895682923 , преди да пристъпите към теста.
  ВНИМАНИЕ: Бъдете прецизни!
 8. Преведете по посочената сметка сумата за Вашето обучение.
 9. При успешно завършване на обучението и успешно полагане на Заключителния изпит участникът получава Удостоверение за преминало обучение, което ще ви изпратим по куриер на посочения от Вас адрес до три работни дни.

  Лицата, преминали това обучение ще могат да получат Сертификат за право на ползване на професионална категория ПРЗ, като подадат в Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ):

  - Заявление по образец

  - Копие от Удостоверението за преминало обучение.

  Срокът на валидност на Сертификата, издаден от БАБХ е 10 години.

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ежегодно изготвя актуална информация по темите за обучение по приложение No 2, като при излизане на Актуална информация, Центърът за професионално обучение към Есперанса 09 ЕООД своевременно ще изпраща материалите на курсистите си в рамките на 10 години.


                           Първа инвестиционна банка – гр. РУСЕ

                   IBAN:  BG44FINV91501016849558  BIC:   FINVBGSF

                   БУЛСТАТ:200545675                МОЛ: ИЛОНА РУСЕВА


                     

                   Цена на курса за група: по договаряне

                       Посочените цени са без ДДС.

                       


Last modified: Friday, 10 August 2018, 8:29 PM