Разрешително за обучение по чл.84 ал.2 и чл.85 от Закона за защита на растенията

Click CCI27062017_0002.jpg link to view the file.