Разрешително за обучение по чл.84 ал.2 и чл.85 от Закона за защита на растенията

Щракнете върху CCI27062017_0002.jpg, за да отворите файла.